Created on 16/06/2021
 • Denki Kaminari
 • Tsuyu asui
 • Tokoyami Fumikage
 • Rikido Sato
 • Ojiro Mashirao
 • Koji Koda
 • Yuga aoyama
 • Ochaco Uraraka
 • Mineta Minoru
 • Mezo shoji
 • Izuku Midoriya
 • Katsuki Bakugo
 • Kirishima Eijirou
 • Kyouka Jirou
 • Momo Yaoyorozu
 • Tenya Iida
 • Shoto Todoroki
 • SERO HANTA
 • Toru Hagakure
 • Mina Ashido
 • TOP 20 My Hero Academia

  What is your favorite 1-A student? ‍

    Launch the Complete Top Between 36 and 72 votes for your TopList of 1st to 20th
    Just do the Top3 Expect approximately 30 votes


  Generating your TopList


  DESTRUCTION OF CURRENT DATA