Created on 30/08/2021
 • Kasumi Miwa
 • Noritoshi Kamo
 • Aoi Todo
 • Momo Nishimiya
 • Kento Nanami
 • Ino takuma
 • Mei Mei
 • Yuki Tsukumo
 • Yuji Itadori
 • Megumi Fushiguro
 • Nobara Kugisaki
 • Maki Zenin
 • Toge Inumaki
 • Panda
 • Yoshinobu Gakuganji
 • Utahime Iori
 • Mai Zenin
 • Kokichi Muta
 • Masamichi Yaga
 • Satoru Gojo
 • Kiyotaka Ijichi
 • Shoko Ieiri
 • Akari Nitta
 • TOP 23 Jujutsu Kaisen

  Who is your favorite exorcist?

    Launch the Complete Top Between 42 and 84 votes for your TopList of 1st to 23th
    Just do the Top3 Expect approximately 35 votes


  Generating your TopList


  DESTRUCTION OF CURRENT DATA