Created on 04/07/2021
 • Hiroshi Agasa
 • Ran Mouri
 • Sera Masumi
 • Toichi Kuroba
 • Konosuke Jii
 • Akako Koizumi
 • Saguru Hakuba
 • Azusa Enomoto
 • Kaito Kid (Kaito Kuroba)
 • Kogoro Mouri
 • Makoto Kyogoku
 • Sonoko Suzuki
 • Subaru Okiya
 • Sumiko Kobayashi
 • Tomoaki Araide
 • Yukiko Kudo
 • Yusaku Kudo
 • Mitsuhiko Tsuburaya
 • Ai Haibara
 • Aoko Nakamori
 • Ayumi Yoshida
 • Conan Edogawa (Shinichi Kudo)
 • Eisuke Hondo
 • Eri Kisaki
 • Genta Kojima
 • Ginzo Nakamori
 • Heiji Hattori
 • Kazuha Toyama
 • TOP 28 Detective Conan

  What is your favourite character ?

    Launch the Complete Top Between 52 and 104 votes for your TopList of 1st to 28th
    Just do the Top3 Expect approximately 42 votes


  Generating your TopList


  DESTRUCTION OF CURRENT DATA